İslâmiyet Dünyanın Gündemindedir

İnsanlık uzun zamandır vahyin ve aşkın nurundan mahrum bir akılla felsefi kökenli sistemlerin, doktrinlerin peşinden koştu. Komünizm, kapitalizm, serbest ekonomi, ostanın solu, solun ortası vb. Bunlardan hiçbirisi...

Sancak Dede

Bir olay ve bir soru; Balkan Savaşlarının birinde düşman sancaktarı kuşatır. Alay sancaktarı sancağı düşmana teslim etmemek için küçük parçalar halinde yırtar ve hepsini...

İslâm ve Milliyet

Sayın Mehmet Doğan’ın ‘Alparslan Türkeş, MHP ve Gölgedeki Adam’(*) isimli eserin 127-130. sayfalarını önem ine binaen aynen dikkatinize sunuyorum: “…MSP’liler bize göre yeme içmeye daha...

Suçlu Kim?

Tarihini tam hatırlamıyorum. Ankara’dan trenle Akhisar’a geliyordum. Bir ara çay içmek için lokanta bölümüne geçtim. Masalar doluydu, yalnız bir gencin masasında bir kişilik boş...

Bir Hâtıra

“Çocuktum babam muhtardı. Bizim köyün hudutları içinde köy bekçisi Arif Dayı bir casus yakalamış, bu sebeple babamı muhtar olarak Akhisar’a, Jandarma Komutanlığına çağırmışlar. Babama,...

İslâmiyet

İslâm dini en son din, Kur’ân en son kitap, Fahr-i Kâinat Efendimiz en son peygamberdir. İslâmiyet kendinden evvel gelen inanç sistemleri içindeki ihtilâfları da...

Kültür Seferberliği

Yakın tarihte vatanımız düşmanlar tarafından istila edilmişti. Allah(c.c.)’ın yardımı, milletimizin azim ve kararlılığı ile bu istiladan kurtulduk. Fakat Milletimizi kültür istilasından kurtaramadık. Çünkü bu...

İslâma Taarruz Edenler

İslâm dâima kitap önde kılıç arkada olarak hareket etmiştir. Batı ise dâima kılıç önde yürümüştür. İslâm dünyanın dört bir yanına irşâd ordusu gönderirken Hristiyanlar İslâm’a...

Hz. İbrahim (a.s.)

Bir zamanlar Hz. İbrahim (a.s.) İstidlal (Delil getirip sonuç çıkarma) yolu ile kavmini irşâd için gökte parlayan yıldızlara bakarak “Bu mu benim Rabbim?” demişti: Derken...

Dünyada Genel Manzara

1980’li yıllardan önce Amerika’da Hakk’ın Tapınağı Tarikatı Lideri ve üyeleri hazırladıkları zehirleri içmişler ve bu toplu intihardan 900 civarında insan hayatını kaybetmiştir. 1977...