Kutadgu Bilig’den

“Ey Hükümdar! Sözünü tutmazsan vebal altındasın.” İyi nam ve şöhrete adının yayılmasını istersen, Bey, şu beş şeyi kendinden uzak tutmalısın. Birincisi acelecilik, ikincisi cimrilik, üçüncüsü hiddettir;...

Milli Birliğe Çağrı

Yaşatmakla vazifeli bulunduğumuz Milli Devletimiz ve Cumhuriyetimizin, Milletçe katlandığımız büyük felaketlerin, ölçüsüz fedakârlıkların, acı tecrübelerin ürünü olduğu malumdur. Yine malumdur ki; bu - 16...

Kültür İstilası

Yakın bir tarihte vatanımız düşmanlar tarafından istila edilmişti. Allah(c.c.)'ın yardımı ve başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk Milletinin azim ve kararı ile vatanımızı düşman...

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyetnâmesi’nden

“Her kapuyu vuralar... Şifâyâb olalar...” Ben ki İstanbul Fâtihi abd-i âciz Fâtih Sultan Mehmet, bizzat alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satun aldığım İstanbul’un Taşlık Mevkii’nde kâin ve malûmu’l-hudut olan...

Tarihi Görevimiz

Gelin hep beraber tarihi görevimizi bir kere daha hatırlayalım Dünyaya adaleti, muhabbeti, merhameti taşıyan, beşeriyetin mürşidi. Nizam-ı Âlemin öncüsü, 1.000 yıldan beri İslam'ın sancaktarı...

İmam Ali Hazretleri’nin Mısır Valisi’ne Mektubu

(Hz. Ali Efendimiz’in Mısır’a vâli olarak tâyin ettiği Mâlik bin Eşter’e yazdığı bu mektup, olduğu gibi ayet ve hadîs-i şerif meallerinden ve tefsirlerinden oluşmaktadır. O...

Şeyh Edebâlî Hazretlerinin Osman Gâzi’ye Tavsiyeleri

“Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize, gönül almak sana... Âcizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana... Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana......

İrtica

İnsanı Allah (cc)'m rızasından uzaklaştıran her şey, ama her şey İRTİCADIR. İrtica, zemzem dolu kadehlerde değil viski dolu kadehlerde aranmalıdır. İrtica, Ashabı Kehfin mağarasında...

Orhun Kitabeler’inden

“Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe...” Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım Bumin Kaan ve İstemi Kaan oturmuş. Oturarak Türk...

İrtica

İrticâ, kelime manasıyla, geriye dönüş ve geriye dönmek demektir. İrticâ, kişinin ve toplumun maddî ve manevi dengesini bozan, maddî ve manevi gelişmesini engelleyen hareketlerdir. Değişen ve Değişmeyenler: Hz. Ömer...