Sana, Mevlânâ’nın aşk sofrasından, gönüller yapmaya gelen Yunus’un sevgi bahçesinden, İlahi rıza ve ihlâsKitapları sarayından sesleniyoruz.

Bu ruhla ve önemle, Yüzyıllarca Türk Milleti’nin ve devletinin gündemin­den düşmeyen iki konuya temas etmek istiyoruz:

KÜRT TÜRKLERİ

  1. Zamanımızdan 1350 sene evveline yakın Elegeş Anıtlarında Türk Beyi Alpurangu’nun kavminin adı Kürt’tür. (Uygur Türkleri, Göktürkler, Özbek Türkleri Kazak Türkleri, Azeri Türkleri) gibi bu Türk boyunun adı da tarihe ‘Kürt’ olarak geçmiştir. Gene elinizdeki “Şerefname” isimli eserde Kürtlerin Türk boylarından biri olduğu açık ve seçik ortaya konmuştur. Şöyle ki: Bitlis sancak beyi merhum Şerefhan 1597 yılında Osmanlı padişahı 3. Mehmet’e tazimle sunduğu “Şerefname” adlı Kürt Boyu tarihinde, Kürtlerin, Oğuz Kaan’dan beri büyük Türklük camiasına mensup olduklarını kayıt ve teyit etmektedir.
  2. Gençliğinde aşırı Kürt Milliyetçisi olduğunu itiraf eden, 1881 Ergani doğumlu Dr. Binbaşı Mehmet Şükrü Sekban’ın “Kürt Sorunu” isimlieserinden, (müstakil bir Kürt Devleti Kurmak hayali olumsuzluğun ve imkânsızlığın peşinden koşmak demektir.)
  3. Seyit Ahmet Arvasi’nin “Doğu Anadolu Meselesi” isimli eserinden,
  4. Dr. İsmet Giritli’nin “Kürt Türkleri” başlığını taşıyan makale­sinden,
  5. Mezar taşlarındaki figürler ve yazılardan,
  6. Bazı ailelerin aile şecerelerinde geçen (Bucak Aşireti vb.) isimlerden ve daha bazı vesikalardan Kürt Türkleri hususu şüphe götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Siyasi istismar, içten ve dıştan bölücülük faaliyetleri, yukarıda belirtilen gerçekler üzerinde şüphe ve tereddütlere yol açmıştır.

Dışarıdan Desteklenen Bölücü Hareketler

  • 1807’de Napolyon, Türkiye’deki Fransız büyükelçisi Sebastiyan’dan Osmanlı’nın savaş gücü hakkında detaylı rapor ister. Büyükelçinin raporunda şu cümlelerin yer aldığı görünür: “Türkler asla yenilmezler. Ancak onları yenebilmek için Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye bölmek, parçalamak gerekir.”
  • 1921 de Merzifon’da merkez ordusu komutanı Nurettin Paşa, Bir ihbar üzerine Merzifon’da Amerikan Koleji’de bir arama yaptırır. Bu aramada Ermenilere verilmek üzere bol sayıda silah ve mühimmat ele geçirilir. Bunun yanı sıra Kayıtlarda şu mealdeki yazılar da ele geçirilir. “Hıristiyanlığın en büyük düşmanı İslamiyet’tir. İslamiyet’in muzaffer ordusu da Türklerdir. Türkleri Alevi-Sünni, Türk- Kürt diye bölmeliyiz.”

Bu dışarıdan yönetilen bölücü hareketler, içeride kendilerine yardımcı hain kimseler bulmakta güçlük çekmemişlerdir. Bu ihanetler tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelmiştir ve devam etmektedir.

Sonuç: Kürt vardır ve varlığı şu şekilde ifade edilir. “Ben Türk Milletinin Kürt Boyundanım

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin