İnsan – Âile – Millet

İnsan, aile ve milleti iki ayrı gözlükle inceleyeceğiz. Biri felsefî gözlük, diğeri İslâm gözlüğü. İNSAN Felsefî gözlükle baktığımız zaman insanı haset, ihtiras, korku, menfaat alanlarında dolaşıyor...

Dünya – İnsanlık – Medeniyet

Bugünkü dünyanın genel ahvâlini özetlemek gerekirse: 1. Bir misafirhâne, imtihanhâne ve ahiretin tarlası olduğu halde, insan hayatındaki birçok sınırların zorlanması, çiğnenmesi ile hapishâne, hastahâne, tımarhâne,...

Bugünkü Medeniyetimizin Karakteri

Musa (a.s.), Firavun’un takibinden kurtulup Kızıl Deniz’den karşı sahile geçmişti. Kavminin başına kardeşi Harun (a.s.)’ı bırakarak Tûr-i Sinâ’ya çekilmişti. Peygamberin yokluğunu fırsat bilen Sâmirî...

İlk Uğrak (Ana Rahmi)

Kâl-û Belâ’dan hareket eden insanın ilk uğrağı ana rahmidir. Kadın, ana rahmi denen ilahi sarayda onu ilk karşılayan, misafir eden, ikramda bulunan, büyük bir...

Fâtiha Sûresinin Sırrı

Allah(c.c), Kâl-û Belâ’da ruhlara sordu: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Bütün ruhlar: “Evet Rabbimizsin” diye cevap verdiler. Bu ilahî mukavele ile insan sorumluluk alanında ilk adımı attı. Fâtiha...

Kâl-Û Belâ Ve İlâhî Mukavelekâl-Û Belâ Ve İlâhî Mukavele

“Hani Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şâhit tutmuş, (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) demişti. Onlar da: – Evet Rabbimizsin, şâhit olduk,...