Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyetnâmesi’nden

“Her kapuyu vuralar... Şifâyâb olalar...” Ben ki İstanbul Fâtihi abd-i âciz Fâtih Sultan Mehmet, bizzat alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satun aldığım İstanbul’un Taşlık Mevkii’nde kâin ve malûmu’l-hudut olan...

Şeyh Edebâlî Hazretlerinin Osman Gâzi’ye Tavsiyeleri

“Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize, gönül almak sana... Âcizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana... Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana......

Kutadgu Bilig’den

“Ey Hükümdar! Sözünü tutmazsan vebal altındasın.” İyi nam ve şöhrete adının yayılmasını istersen, Bey, şu beş şeyi kendinden uzak tutmalısın. Birincisi acelecilik, ikincisi cimrilik, üçüncüsü hiddettir;...

Orhun Kitabeler’inden

“Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe...” Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım Bumin Kaan ve İstemi Kaan oturmuş. Oturarak Türk...

İmam Ali Hazretleri’nin Mısır Valisi’ne Mektubu

(Hz. Ali Efendimiz’in Mısır’a vâli olarak tâyin ettiği Mâlik bin Eşter’e yazdığı bu mektup, olduğu gibi ayet ve hadîs-i şerif meallerinden ve tefsirlerinden oluşmaktadır. O...

Medeniyetlerin Doğuşu ve Çöküşü

MEDENİYETLER, SEVGİ, İLİM, ÎMÂN,  AHLÂK ve ADALET ile KURULURLAR... CEHÂLET, İMANSIZLIK, AHLÂKSIZLIK ve  ZULÜM ile YIKILIRLAR!.. Allah Teâlâ(c.c) buyuruyor: “Allah sizlerden îmân edip, güzel amel ve harekette bulunanlara mutlak sûrette va’detti ki, kendilerinden öncekileri...